Bakalářský projekt

Vedoucí: ing. Petr Žabička,zabak@mzk.cz
Název: Adresář knihoven a osobností

Zadání: Cílem projektu je vytvoření databáze českých knihoven a knihovnických osobností v prostředí Oracle. Tato databáze bude naplněna daty převzatými z databáze ve formátu dbf a zpřístupněna na www. Bude umožněna běžná práce s daty mazání, přidávání, úpravy, prohledávání a procházení. Bude také možno tuto databázi exportovat v uživatelem daném pořadí záznamů do TEXu a pdf.

Fáze projektu:

  1. export z MS Visual FoxPro 5.0 do databáze Oracle 8: 23.2. 2000
  2. vybudování webové nádstavby pro ovládani v programu WebDB:
  3. exportovaní databaze do postscriptového souboru:


1. Export z MS Visual FoxPro 5.0 do databáze Oracle 8


zahájení fáze: 23.2. 2000
pracovní záznam:
1. fáze
ukončení fáze: 5.4. 2000

2. Vytvoření webové nádstavby


zahájení fáze: 6.4. 2000
pracovní záznam:
2. fáze
ukončení fáze: ?

[ Content ] [ P003 ] [ P063 ] [ Main Page ]
Last updated:
© Copyright Jan Martinec