Analýza a návrh systémů

Star na Lipně

Tým č. 13
Projekt č. 25:
Jachtařské závody


1. Neformální specifikace projektu

2. Analytický model metodou YMSA
modely v CASE (SDW): xmartin6.zip

Zadání: Na jachtařské závody jsou přihlášeny plachetnice různých tříd. Závod probíhá ve formě rozjíždek pořádaných pro jednotlivé třídy, nebo pro plavidla několika tříd najednou. Rozjíždek je několik, jejich skutečný počet závisí na počasí a na dalších faktorech (rozhodčí mohou prohlásit rozjíždku za neplatnou). Při dojezdu se eviduje pořadí. Při dostatečném počtu rozjíždek se škrtá závodníkovi nejhorší výsledek (pořadí při dojezdu). Součet pořadí v několika rozjíždkách určuje absolutní pořadí. Na základě něho se přidělují závodníkům body pro výkonnostní třídu. Závodníci mohou podávat dodatečné protesty, které mohou vést např. k diskvalifikaci některého závodníka nebo jen ke změně pořadí.

Navrhněte IS pro tento sport!EUROSPORT

Užitečné odkazy:

Složení týmu:

xmartin6
gen. Jan Martinec
Head Coach
e-mail: xmartin6
xklemsa
pplk. Martin Klemsa
Analytik
e-mail: xklemsa
xskrabal
kpt. Jiří Škrabal
Ekonom
e-mail: xskrabal
xvacl
kpt. Zbyněk Vacl
Designer
e-mail: xvacl

[ Content ] [ P003 ] [ P063 ] [ Main Page ]
Last updated:
© Copyright Jan Martinec