----- Original Message -----
From: zbronxu
To: prikop@volny.cz
Sent: Wednesday, February 23, 2000 9:54 PM
Subject: Klubová výstava Ostrava

Boxerklub České republiky      Územní pobočka Rychvald

 

Klubová výstava boxerů

 

18. 3. 2000

Ostrava-Hrabová

V hostinci “U Lípy”

Příjezd : z Frýdku-Místku před Ostravou u supermarketu Makro sjezd na Hrabovou,

nebo MHD : autobus č. 39, 41, 48 / zastávka “Kostelík” /

 

Příjem přihlášek :

Ivana Bukovanská, Šalounova 7, 703 00 Ostrava 3

Tel : 00-420-069/66 15 274 e-mail: zbronxu@volny.cz

 

Ředitel výstavy :

Taťána Krömerová, Lidická 12/928, 736 03 Havířov-Šumbark

Tel : 00-420-069/688 59 24 e-mail: kromer@mujmail.cz

 

 

Rozhodčí :

Psi - MVDr. Jaromír Špicera (CZ)

Feny - Dr. Eva Lengyelová (SK)

 

 

Uzávěrka přihlášek : 4. 3. 2000

 

Přejímka psů : od 8.00 hod.

Začátek posuzování : 10.00 hod.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě :

- originál průkazu původu

- osvědčení veterinárního lékaře ne starší pěti dnů, že pes je zdráv a pochází

z místa prostého nákaz a nemocí přenosných na jiná zvířata

- potvrzení o očkování proti vzteklině, psince a hepatitidě staré nejméně

30 dnů a nejvýše jeden rok

K přihlášce nutno přiložit : pro třídu pracovní kopii potvrzení o vykonané zkoušce a pro třídu vítězů potvrzení, že pes získal některý z těchto titulů : Klubový vítěz, Vítěz roku, Šampion BK, Šampion čl. zemí FCI

Výstava je organizována dle platného výstavního řádu Boxerklubu ČR.

Tituly zadávané na výstavě:

CACK, res.CACK, ČKV, Nejlepší jedinec výstavy, Nejlepší veterán, Nejlepší mladý jedinec

Rozdělení do tříd :

Dorostu          6 - 9 měsíců

Mladých         9 -18 měsíců

Otevřená        nad 15 měsíců

Pracovní         nad 15 měsíců přiložit potvrzení 

                        o vykonané  zkoušce

Vítězů              nad 15 měsíců jen se získanými tituly:   

                        Klubový vítěz,Vítěz roku, Šampion BK nebo 

                        Šampion čl. země FCI

Čestná             jako vítězů, ale bez nároku na zadání titulu

Veteránů          nad 8 let

Soutěž chovatelských skupin :

Do této soutěže je nutno se přihlásit do 12.00 hod. ve výstavní kanceláři.

Výstavní poplatky :

Za jednoho psa 300,- Kč

Za každého dalšího psa, dorost, veterána, mimo konkurenci

a za chovatelskou skupinu 200,- Kč

PRO NEČLENY BOXERKLUBU DVOJNÁSOBEK

Inzerce v katalogu :

Celostránkový inzerát 500,- Kč

Půlstránkový inzerát 250,- Kč

/ Předlohy nutno zaslat do uzávěrky na stejnou adresu jako přihlášky /

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.

 

Uzávěrka : 4. 3. 2000

Srdečně zveme !!!

 

Přihlášku vyplňte úplně a čitelně strojem nebo hůlkovým písmem

a s potvrzením o zaplacení zašlete přihlášku doporučeně na adresu:

Ivana Bukovanská, Šalounova 7, 703 00 Ostrava 3

Poplatek zašlete na adresu :

Mgr. Zina Boldaňuková, Zahradní 707, 735 32 Rychvald