Pojídači mrtvých

Rukopis Ibn Fadhlána popisující jeho zážitky s Normany L.P. 922

"Den před večerem nechval;
a ženu, dokud spálená není;
meč chval, až ho vyzkoušíš;
a děvče, až se vdá;
led, až po něm přejdeš;
a pivo po vypití."
"Zlo je starého data"
VIKINGSKÉ PŘÍSLOVÍ
ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

Ibn Fadlánův rukopis je nejstarším známým líčením života Vikingů a jejich společnosti očitým svědkem. Je to mimořádný dokument popisující v živých barvách události, před více než tisíci roky. Rukopis však nepřežil ten ohromný časový úsek nedotčen. Má svou vlastní podivnou historii, minulost neméně pozoruhodnou než text sám.

V červnu L.P. 921 vyslal kalif z Bagdádu svého dvořana, Ahmada Ibn Fadlána, jako vyslance ke králi Bulharů. Ibn Fadlán byl na cestě, tři roky a nikdy vlastně svou misi nesplnil, protože se po cestě setkal s Normany a zažil mezi nimi mnohá dobrodružství.

Když se konečně vrátil do Bagdádu zaznamenal Ibn Fadlán své zážitky ve formě oficiální zprávy pro dvůr.

Výpisky z knihy

Tito Normané se nebáli v lese žádných loupežníků, ať pro svou velkou sílu či proto, že tam žádní nebyli, a po pravdě jsme v lesích nikoho nezahlédli. Ibn a louc
Herger se tázal: "Kterého Boha chválíš?" Odvětil jsem, že jediného Boha, jehož jméno je Alláh.
Herger děl: "Jeden Bůh nemůže stačit."
V pravdě, jeden z družiny, vážný bojovník Ecthgow, byl z pálenky tak pomatený, že se opil ještě v sedle koně a upadl, když se pokusil sesednout. Kůň ho kopl do hlavy, obával jsem se o jeho bezpečnost, leč Ecthgow se smál a kopl koně též.
Tito lidé jsou v takových velice volní a muži se Severu říkají, že ženy jsou zrádné a že jim nemužeme veřit.
Z toho jsem vyrozuměl, že jeho žena je mu nevěrná a jemu je to jedno.
Normané mají přísloví jež zní: "Dej si pozor na záda!" a věří, že muž musí být vždy hotov se bránit, i otec proti vlstnímu synovi.
prodlev pouze jednou, abych se po normanském způsobu vypořádal z otrokyní, ježto ve vzrušení bitvy a denních příprav jsem měl hodně energie.
"Drž zuby u sebe," pravil Herger, což je severský výraz znamenající nemluv.
Tázal jsem se po zdroji svého štěstí. Herger pravil v odpověď: "Máš-li strach z výšek, pak jej dnešního dne překonáš; tak se postavíš veliké výzvě a budeš prohlášen za reka."