Oracle

Oracle

Jak na to v SQL*PLUS

Přihlášní:

aisa$:module add oracle
aisa$:sqlplus <login>

Změna hesla:

SQL>ALTER USER <login> IDENTIFIED BY <nové heslo>;

Opuštění SQL*PLUS:

SQL>EXIT

Práce s nápovědou: Zobrazení struktury tabulky:

SQL>DESCRIBE <název tabulky>;

Vyvolání příkazu shellu:

SQL>HOST <příkaz shellu>

Provedení programu v souboru s příponou .sql

SQL>@<"název souboru".sql>


Přístupová práva:

Nastavení SQL*PLUS pomocí konfiguračního souboru:

Smazání jedno řádku tabulky:

SQL>DELETE FROM <název tabulky> WHERE <identifikace řádku, např id=737>;

Systémové pohledy

Jak na to v SQL*FORMS

Přihlášní:

aisa$:module add oracle
aisa$:sqlforms30

Pokračování příště:[ Content ] [ P007 ] [ P063 ] [ Main Page ]
Last updated:
© Copyright Jan Martinec