Genetika v chovu německého boxeraDědičnost zbarvení u boxera


Boxer se, dle standardu, vyskytuje ve dvou barvách:

  • zlatý - genotyp EE
  • žíhaný - genotyp EbrEbr nebo EEbr

Pojmy:

Ebr … dominatní alela (vloha) pro žíhanou barvu
E … recesivní alela pro zlatou barvu
homozygot ... jedinec mající v genotypu dvě shodné alely (např. EE)
heterozygot ... jedinec mající v genotypu dvě různé alely (např. EEbr)
alela ... dedičná vloha pro určitý znak (např. E - zlatá barva)
gen ... dvě alely, jedna od otce a druhá od matky

Při páření žíhaného heterozigota a zlatého homozygota bude polovina štěňat zlatá a polovina žíhaní nositelé vlohy pro zlato barvu. Připustéme-li žíhaného jedince (homozygota) se zlatým, budou všechna štěňata žíhaná heterozygotní.
Při páření dvou žíhaných, z nichž jeden bude homozygot a druhy heterozygot vznikne 50% heterozygotů s vlohou pro zlatou barvu, ale všechna štěňata budou žíhaná. Spojením dvou žíhaných heterozygotů, docilíme, že 25% jedinců bude zlatých, 50% žíhaných s alelou E a zbytek žíhaní homozygoti.
Problém zvaný bílý boxer

Bílá štěňata boxera nejsou skutečnými albíny (albínům zcela chybí pigment v kůži a v srsti a mají modré oči). Na základě odhadu (přesné údaje nejsou k dispozici vzhledem k tomu, že řada chovatelů výskyt bílých štěňat ve vrhu nepřizná) 25% všech štěňat boxerů jsou štěňata bílá nebo téměř bílá, což znamená, že nejsou ani vzácná ani neobvyklá. Některá z těchto štěňat mají žíhané nebo zlaté skvrny na hlavě, trupu nebo u ocásku. Většina štěňat je humánním způsobem usmrcena krátce po narození z těchto důvodů:

  • některá z těchto štěňátek jsou náchylná k úžehu a musí být chráněna před sluncem
  • některá jsou hluchá na jedno nebo obě uši. S výsledkem právě probíhajícího průzkumu prováděného spolkem na záchranu boxera v Texasu vyplývá, že 40% boxerů, kteří prošli záchranným programem během posledních dvou let (30 z celkového počtu 75), bylo hluchých.
  • v méně častých případek jsou tato štěňata slepá.

Na základě těchto informací se chovatelům doporučuje, aby se rozhodli, zda provedou eutanázií těchto štěňat a nebo jim najdou vhodné majitele, protože i bílý boxer je vhodným společníkem a má všechny typické charakterové vlastnosti boxera. V tomto případě je doporučeno zvířata posléze kastrovat nebo sterilizovat.

Z Uvedeného důvodu vyplývá, že by bílá štěňata prodávána jako rarita a vzácnost a nový majitel by měl být informován o případných zdravotních rizicích. Na druhé straně bychom se k lidem, kteří se rozhodnou o bílého boxera pečovat, neměli chovat nepřátelsky. Kromě toho, že bílého boxera nelze použít k chovu, ani vystavovat, bychom mu, ale neměli bránit v jiných aktivitách, které dopřáváme ostatním psům včetně různých forem výcviku.

Zpravodaj Boxerklub ČR 3/99 Doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.[ hlavní stránka ] [ chovná stanice ] [ odchov 2 0 0 0 ] [ boxerklub ČR ] [ standard boxera ] [ stránky boxera ]
[ obsah ] Aktualizováno: [ autor ]
© Copyright Jan Martinec