Jan Martinec, IČ: 723 47 449
poradce v IT a managementu

Adresy:
(1) Vrchlického 656, 765 02 Otrokovice
(2) tř. gen. Píky 9, 613 00 Brno

Kontakty:

Segovesus blog link

Sociální sítě:

LinkedIn profesni socialni sit
LinkedIn
Twitter mikroblog
Twitter
Facebook socialni sit
Facebook
ICQ: 23668554 - instant messanger
ICQ
Slideshare prezentace
SlideShare
Picasa fotogalerie
Picasa
Flickr fotogalerie
Flickr
last.fm hudba
last.fm

Co se aktuálně děje:

Avatar: Jan Martinec Představte si, že při cestě lesem uvidíte člověka, jak s velkým nasazením podřezává strom: [COVEY, 2008/s279]

"Co to děláte?" zeptáte se ho.
"To je snad jasné, ne?" odpoví vám poněkud nenaloženě a ve spěchu. "Kácím strom."
"Vypadáte hrozně utahaně! Jak dlouho se s tím moříte?"
"Přes pět hodin. Už toho mám fakt dost. Je to děsná dřina."
"Tak proč si nedáte na pár minut padla? Mohl byste si alespoň naostřit pilu. Určitě by vám šla práce líp."
"Na to nemám čas. Mám moc práce."

Slovo na úvod

Je trochu zvláštní udržovat klasické osobní stránky v době blogů a všelijakých sociálních sítí. Přes všechny tyto, na první pohled překážky, jsem se rozhodl najít si trochu času a udělat si na internetu takový pevný bod.

-- Jan Martinec, 27.8. 2010, Brno, Česká republika

Poradenství & koučink

Pracuji jako poradce v oblasti IT a managementu. Informatika byla původně mým hlavním oborem, ale časem jsem se zaměřil i na management a vůbec záležitosti, které souvisí s vedením lidí a řízením obchodních společností. Od roku 2010 se soustředím na Supply Chain Management, ERP, WMS a optimalizaci obchodních procesů. V neposlední řadě se pak věnuji rozvoji osobní produktivity a koučinku. [Chtěli byste vědět více? »]

Projekt Martinec a jiné blogy

Už několik let ve volných chvílích pracuji na svém rodokmenu. Zatím jsem se se dostal do roku 1764 k Janu Martincovi z Pozlovic. Paralelně se snažím nalézt příbuzné i přes svůj genetický profil Y-chromozomu. Současně přispívám do několik odborných blogů a samozřejmě i svého soukromého na lide.cz, který jsem založil v září 2006. [Chtěli byste vědět více? »]

Sun Tzu a Umění války

Při psaní své bakálřské práce na Strategii modrého oceánu, mě má vedoucí práce přiměla na tento koncept (framework) sepsat kritiku. Napřed jsem se tomu bránil, ale nakonec jsem si otevřel dveře do filozofie, která je základem východního myšlení a okamžitě mě fascinovala. Objevil jsem dílo generála Sun Tzu z 5. stol. př. n. l. - Umění války. Ponořil jsem se do toho geniálního učení a začal objevovat jeho široké aplikace, všude kolem nás. [Chtěli byste vědět více? »]

Black Belt Management

Black Belt Management je výraz z přednášky Davida Allena, tvůrce GTD (Gettings Things Done). Tento pojem z bojových umění souvisí skoro s každou cestou k osobnímu rozvoji a vyrovnanému životnímu stylu. Život je cesta, po které kráčíme. V tomto směru mě také ovlivnili ostatní autoři jako Dan Millman, Peter Urs Bender, Ricardo Semler, ... [Chtěli byste vědět více? »]
"Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí."
--Ralph Waldo Emerson (1803–1882), americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof.

Původní web

Pokud hledáte moje staré stránky, jež jsem začal rozvíjet na Fakultě informatiky v roce 1997, tak živoří paralelně s těmito novými. Na ty zajímavé kousky, jako Kdo to byl Segovesus? nebo citace z Pojídačů mrtvých, dám odkazy do literatury. [Chtěli byste vidět staré stránky? »]